HVK Záró konferencia

Tisztelt Érdeklődő!

Az Önkormányzati Államtitkárság szakmai irányítása alá tartozó „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című kiemelt projekt záró rendezvényeinek megrendezésére 2017. február 27-én és március 1-jén kerül sor. A rendezvények fókuszában az eredmények bemutatása áll.

A projekt célja a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozását lehetővé tevő, magyarországi sajátosságokat figyelembe vevő eszközrendszer kidolgozása volt. A célok elérése érdekében a kutatási projekt keretében alkalmazott kutatások végrehajtásának segítségével a helyi közszolgáltatásokat érintő regionális politika és vezetés-szervezés, valamint közgazdaság-tudomány területén azonosítható elméleti eredmények és gyakorlati megoldások feltárására, feldolgozására és ezek mentén kapcsolódó szakpolitikai ajánlások, modelljavaslatok kidolgozására, lehetséges adaptációs és/vagy pilot lehetőségek megvalósítására, illetve a tárgyhoz kapcsolódó hatáselemzések elkészítésére került sor.

Alapelvünknek tartottuk, hogy csak úgy sikerülhet elérni a célt, ha valós tapasztalatokat, véleményeket, információkat ismerhetünk meg, ennek érdekében rengeteg saját gyűjtésű adattal dolgoztak a kutatások. Lezajlott a lakosság körében egy 4000 fős reprezentatív kérdőíves lekérdezés, a vállalkozásokat pedig egy 2500 mintanagyságú szintén kérdőíves lekérdezés formájában kerestük meg.

Természetesen az első és legfontosabb az önkormányzatok véleménye a kérdőíves megkeresés mellett a 2017 májusában megrendezett I. Tematikus Műhelymunka sorozat is alkalmat adott az eszmecserére és a vélemények megismerésére. A gyűjtött adatok és megismert vélemények szintetizálását követően a II. Regionális Tematikus Műhelymunka alkalmával megvitattuk Önökkel, hogy a kutatások a megismert adatok és feltárt helyzetkép alapján milyen következtetésekre jutottak. Az aktív közreműködést a regionális műhelymunkák során ezúton is köszönjük.

A Nyugat-magyarországi és Kelet-magyarországi régiókban megrendezésre kerülő záró rendezvényeinken szeretnénk ismertetni a már megvalósított kutatások eredményeit, valamint részletesen bemutatni a létrejött eredménytermékeket és eszközöket.

A Projekt keretében felhasználói körre szabottan szakpolitikai ajánlások, gyakorlati útmutatók és ajánlások kerültek kidolgozásra. Az elkészült eredménytermékek az alábbiak:

A rendezvények során ezen eredménytermékek részletes ismertetése és használhatóságuknak bemutatása lesz fókuszban, a címeken kívül az alábbi táblázat tartalmaz egy rövid leírást arra vonatkozóan, hogy egyes eredménytermékek mit is tartalmaznak, mire fókuszálnak.

Eredménytermék megnevezése

Leírása

Ajánlás a helyi közszolgáltatások szolgáltatási szintjeire vonatkozóan

Ajánlás, mely tartalmazza a következőket a projekt terjedelmébe tartozó helyi közszolgáltatások esetében: a szolgáltatási szint meghatározására alkalmazható mutatók bemutatását, illetve legalább kettő szolgáltatási szint elvárt paramétereinek meghatározását.

Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

Ajánlás, mely tartalmazza a projekt terjedelmébe tartozó helyi közszolgáltatások esetében az adott közszolgáltatás Mötv. 41. § (6) bekezdésében biztosított feladat ellátással kapcsolatos önkormányzati döntési jogkörrel kapcsolatban az önkormányzatok által figyelembe vételre javasolt szempontokat településkategóriánként, illetve az adott közszolgáltatások térségi optimalizációja során figyelembe veendő szempontrendszert, valamint a helyi közszolgáltatások optimális körének leírását településtípusonként.

Javaslat a felülvizsgált normatívákra

A dokumentum javaslatot tartalmaz legalább 25, a projekt terjedelmébe tartozó helyi közszolgáltatás esetében a felülvizsgált normatívák mértékére két szolgáltatási szinten.

Tudatos település útmutató

Útmutató, mely bemutatja a tudatos település menedzsment területeinek leírását, a tudatos település menedzsmenthez alkalmazandó menedzsment eljárásokat, valamint a feltárt nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat.

Gazdaság-ösztönzési útmutató

Útmutató, amely tartalmazza legalább az önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztési eszköztárának bemutatását, valamint a befektetések ösztönzésére hasznosítható jó gyakorlatokat.

Útmutató a helyi erőforrás-térkép elkészítéséhez

Útmutató, amely tartalmazza a helyi erőforrástérkép elkészíthetőségének, az ahhoz szükséges információk, adatok feltárhatóságának szempontjait, valamint a helyi erőforrás-felhasználási modellverziók és azokra vonatkozóan a modellezhető beavatkozási alternatívák bemutatása.

A végrehajtott kutatások eredményeit célterületenként összefoglaló kutatási jelentések foglalják egységbe. A kutatási eredmények alapján kidolgozott kormányzati intézkedési javaslatokat kormányjelentés foglalja össze.

A Projekt kutatási eredményei felhasználásra kerülnek egyrészt az önkormányzati szektor egészét érintő ágazatirányítói beavatkozások és szakpolitikai döntések előkészítése során, másrészt az önkormányzatok számára készült gyakorlati útmutatók és ajánlások az önkormányzati vezetők településirányítással összefüggő feladatainak támogatását szolgálhatja. Harmadrészt a kutatás országos lakossági felmérésének eredményei átadásra kerültek a KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-0001 azonosító számú a „Helyi közszolgáltatási információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című kiemelt projekt számára, így azok részleteiben is elérhetőek lesznek.

A záró rendezvények időpontjai és helyszínei

Időpont

Régió

Helyszín

2018. február 27.

(kedd)

Nyugat-Magyarország

Balatonkenese


JELENTKEZÉSI LAP

Hotel Marina Port

8174 Balatonkenese Kikötő u. 2-4.

2018. március 01. (csütörtök)

Kelet – Magyarország

Eger


JELENTKEZÉSI LAP

Hotel Eger & Park

3300 Eger Szálloda u. 3.


Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését, és részt tud venni valamelyik rendezvényünkön.FirstPrev1NextLast v
FirstPrev1NextLast v

MEGHÍVÓ.pdfVissza a hírfolyamhoz