Szolgáltató önkormányzatok 6. rész: Szolnok

Szolnok

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye megyeszékhelye, az Alföld szívében a Tisza és a Zagyva folyó torkolatánál fekszik.

A természeti értékek mellett a város vezetésének is nagy szerepe van abban, hogy a lakosok úgy érezhetik, lehetőségük van „helyben boldogulni”. Támogatják új munkahelyek létrejöttét, működtetik a Szolnok hazavár programot, megszervezték a városüzemeltetéséhez szükséges ügyfélszolgálati helyet. Az ügyfélszolgálati hely létrehozásával a cél az volt, hogy a nagy ügyfélforgalommal dolgozó közszolgáltatók számára a város központjában egy térben adjanak ügyfélszolgálati helyet, annak érdekében, hogy a lakosok könnyen meg tudják közelíteni, s egy időben egy helyen több típusú ügyet is el tudjanak intézni.

A lakosság életminőségének javítása, valamint az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kommunikáció segítése érdekében Civil Házat hoztak létre. Az Önkormányzat a civil szervezetek igényeinek kielégítése érdekében dolgozta ki a civil együttműködés stratégiáját. A stratégia alapvető célja, hogy a városban támogassa a civil társadalmat, mely által nő a lakosság életminősége, ami hozzájárul a város megtartóerejéhez, versenyképességéhez.

Különös gonddal és figyelemmel fordulnak a város különböző lakossági csoportjai felé: létrehozták a Városi Diáktanács és a Diákönkormányzatot, annak érdekében, hogy a középiskolások saját érdekeik, kezdeményezéseik, javaslataik becsatornázásra kerüljenek az önkormányzathoz. A többszörösen hátrányos helyzetű hajléktalan, munkanélküli személyek számára kiléptető házat hoztak létre, annak érdekében, hogy hosszú távon visszavezethetőek legyenek a munkaerő-piacra. A kiléptető házban segítséget nyújtanak az igénylőknek a független élet megtervezéséhez, támogatják a megvalósítást, valamint a résztvevő helyzetének stabilizálódását.

A közszolgáltatások biztosítása érdekében jó kapcsolatot és együttműködést ápolnak a környező településekkel: 15 település részvételével megalapították a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulást, mely társulás segítségével biztosítanak a településen élő állampolgárok számára egyenlő hozzáférést közszolgáltatásokhoz.

A város vezetése a Szolgáltató város® Szolgáltató Szolnok projekttel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy fejlődjön a közszolgáltatók emberközpontúsága, szakmai hitelessége, közszolgáltatást nyújtók és a közszolgáltatást igénybe vevők partnersége, tovább erősítve ezzel a lakosságnak azt az érzését, hogy jó szolnokinak lenni. Célja annak biztosítása, hogy a városlakók ítéljék meg a közszolgáltatók szolgáltatói tevékenységében megjelenő értékorientált szolgáltatói kultúra gyakorlását, minőségét.No data to displayVissza a hírfolyamhoz