Sikeresen lezajlott a Perspectives of Local Governments in CEE - Practice and Innovations nemzetközi konferencia

II. Nemzetközi Konferencia - logo

2019. máricus 5-6-án rendeztük meg a Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe – Practice and Innovationscímű nemzetközi konferenciát az Aquaworld Resort Budapestben. A Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (továbbiakban: ÖFFK II.) KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú kiemelt projektjének keretében ez a rendezvény volt az eddigi legnagyobb szabású: közel 60 előadó és több mint 250 vendég vett részt a két napos eseményen. A konferencia védnöke Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. A szervezést segítette a projekt Szakmai Tanácsadó Testülete, melynek elnöke Dr. Zongor Gábor úr, tagjai a központi és helyi igazgatás vezetői és szakértői, emellett az Akadémiai közeg képviselői voltak. A Szakmai Tanácsadó Testület munkájában az ÖFFK II. projekt szakmai megvalósításáért felelős Önkormányzati Koordinációs Iroda dolgozói, valamint a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztályának delegált tagjai vettek részt.

A konferenciát Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg, aki kihangsúlyozta a V4 országok közötti együttműködés fontosságát, hiszen - dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár beszédét követően - a délelőtti plenáris rész előadói ezen országokból érkeztek. Csehország képviseletében Jaroslav Klusák, energetikai gazdálkodási vezető, Lengyelország képviseletében Hubert Guz, a krakkói Malopolska Réfió Marsall Hivatal európai alapokkal foglalkozó tanácsának vezetője, Szlovákiából Daniel Klimovsky, a pozsonyi Comenius Egyetem Politikatudományi Intézetének egyetemi docense, Románia képvieseletében Csák László a csíkszeredai Planificatio Kft. vezetője tartott előadást. Magyarországot pedig Dr. Bekényi József, a Belügyminisztérium Önkorkozmányzati Főosztyál főosztyálvezetője képviselte.

A délután folyamán öt szekcióteremben folytatódtak az előadások, a szekciók témakörei kapcsolódtak az ÖFFK II. projekt fókuszában lévő kutatási területekhez: fenntarthatóság, együttműködés és innováció; társadalmi kihívások kezelése; önkormányzatok a digitális térben; lokális versenyképesség; valamint szolgáltató szemlélet a közszféra működésében. Szekciónként 5-8 előadás hangzott el. A szekciómunka eredményeiről a konferencia második napjának délelőttjén számoltak be a szekcióelnökök. Emellett két előadás hangzott el a következő Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezéséről is.

A konferencia programját cikkünk mellékleteként közöljük, valamint szintén a mellékletek között elérhetőek a nyilvánosságra hozható prezentációk is.
FirstPrev1NextLast v
II. Nemzetközi Konferencia - logo
II. Nemzetközi Konferencia - logo
FirstPrev1NextLast v

DemiánGyörgyésMárkusFerenc-Szigetszentmiklósvároscsapadékvízkezelésistratégiája,afenntarthatóváros.pdf

FecskeKároly-SALGÓTARJÁNAZ„ÖNFENNTARTÓVÁROS”.pdf

GerohaziEva-InnovatívvárostérségikormányzásEurópában.pdf

KovácsKatalin-KAPOSGRIDOKOSVÁROSENERGETIKAIPROJEKT.pdf

SzabóTamás-Amegyeiönkormányzatokkoordinációslehetőségei.pdf

SzemereynéPatakiKlaudia-AZÖNKORMÁNYZATFELADATAÉSSZEREPEAZEGYÜTTMŰKÖDÉSENALAPULÓKÖZSZOLGÁLTATÁSKIALAKÍTÁSÁBAN.pdf

VécsiGyörgy-Okoskörnyezetészöldenergia–Miskolconmegvalósultokosvárosprojektekbemutatása.pdf

HoffmanIstván-DIFFERENTWAYSOFSOCIALSERVICES-CASESTUDIESOFTHESOCIALSERVICEPROVISION.pdf

KarsaiÁrpád-BódisGáborTUTSZ_aquaworld(1)(1).pdf

KocsisJánosBalázs-Peculiaritiesofinvolvementofresidentsinsuburbanareasofmajormetropolises.pdf

MiroslavD.Vujicic-NoviSad2021–EuropeanCapitalofCulture.pdf

SzigetiBöröczFerenc-PeoplePoweredServicesMythorreality.pptx.pdf

AmbergerÁrpád-ÖnkormányzatiFejlesztések.pdf

Dudás-Nagy-AzönkormányzatokhozzáállásaazAirbnb-hez.pdf

FejérAndor-LehoczkyGyörgy-InnovatívVárosüzemeltetésSzolnokiModellje.pdf

SzámadóRóza-NagyIstván-Kiberbizonytalanság.pdf

UgljesaStankov-Keepcalmandsmart.pdf

AntalTímea-SánthaZsófia-Költség-haszonelemzésiajánlásokaközigazgatásnak.pdf

KádárMagor-BenedekIstván-Aszékelyfölditelepülésmárkázásifolyamatoksajátosságai.pdf

Prof.Dr.TozsaIstván-Ajóarosszésacsúf.pdf

SzebeniDávid-SikeresVárosfejlesztésiAkciókésaTelepülésÚjrapozícionálása.pdf

TóthBettina-KáposztaLajos-NagyGyula-TurizmusfejlesztésazerőforráshiányostérségekbenBócsapéldáján.pdf

WachterBalázs-Kolorcity,azegyüttműködésreösztönzővárosmárka.pdf

DargayEszter-Integránsönkormányzat–célok,elvárások,feladatok.pdf

HegedűsMárta-TükörbenaSzolgáltatóVáros.pdf

MetzkerErika-Atelepüléseklakosságmegtartóerejéttámogatóhumánfejlesztések.pdf

VargaZsuzsanna-Világunk,Szentgyörgyvölgy.pdf

BekényiJózsef-Együttműködéséspartnerségamagyarönkormányzatiszabályozásbanésgyakorlatban.pdf

DanielKlimovsky_ParticipatoryPolicyMakingandCross-sectoralCooperation-ExperiencefromSlovakia.pdf

HubertGuz-TheroleofdatabasesandITapplicationsinimplementationoftheRegionalOperatingProgramme2014-2020.pdf

JaroslavKlusák-Energymanagement.pdf

ZongorGábor-Ajóönkormányzatigyakorlatokértéke.pdf

ÖFFKII_II.Nemzetközikonferencia_programHU.pdf

BM_önkorm_21-27tervezes_20190306.pptx

2021-27cohesionpolicy_presentation_PerspectivesLG_AdamMoricz_REGIO_2_190306.pptx


Vissza a hírfolyamhoz