Sikeren lezajlott az ÖFFK II. projekt első nemzetközi konferenciája

2018. november 15-16-án rendeztük meg a Perspectives of Local Governments in Central-Eastern Europe – Common Learning and Innovations című nemzetközi konferenciát a Budapesti Kongresszusi Központban. A Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (továbbiakban: ÖFFK II.) KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú kiemelt projektjének keretében ez a rendezvény volt az eddigi legnagyobb szabású: közel 40 előadó és több mint 200 vendég vett részt a két napos eseményen. A konferencia védnöke Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt. A szervezést segítette a projekt Tudományos Tanácsadó Bizottsága, melynek elnöke Pálné Kovács Ilona akadémikus asszony, tagjai az ÖFFK II. projekt kutatási elnökei, kutatásvezetői és tudományos munkatársai voltak. A Szakmai Szervező Bizottság munkájában az ÖFFK II. projekt szakmai megvalósításáért felelős Önkormányzati Koordinációs Iroda dolgozói, valamint a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztályának delegált tagjai vettek részt.

A konferenciát Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg, aki kihangsúlyozta a V4 országok közötti együttműködés fontosságát, hiszen - dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár beszédét követően - a délelőtti plenáris rész előadói ezen országokból érkeztek. Csehország képviseletében Tomas Kostelecky, a Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének igazgatója, Lengyelország képviseletében Stanislaw Mazur, a Krakkói Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtani és Közigazgatási Karának dékánja, Szlovákiából Daniel Klimovsky, a pozsonyi Comenius Egyetem Politikatudományi Intézetének egyetemi docense tartott előadást. Magyarországot pedig Pálné Kovács Ilona, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági és regionális Kutatások Központjának akadémikusa képviselte.

A délután folyamán négy szekcióteremben folytatódtak az előadások, a szekciók témakörei kapcsolódtak az ÖFFK II. projekt fókuszában lévő kutatási területekhez: közszféra innovációk és szervezi tanulás a helyi kormányzásban; az önkormányzatok információ gazdálkodása és alkalmazkodása a XXI. század technológiai, társadalmi (kulturális) és gazdasági környezetéhez; helyi kormányzás és részvétel; valamint fenntartható önkormányzatok a gazdaságfejlesztési, energiagazdálkodás és klímamenedzsment tükrében. Szekciónként 4-6 előadás hangzott el, s minden szekció végén bemutatásra kerültek az ÖFFK II. projekt kapcsolódó kutatásainak eredményei is. A szekciómunka eredményeiről a konferencia második napjának délelőttjén számoltak be a szekcióelnökök.

A konferencia programját cikkünk mellékleteként közöljük, valamint szintén a mellékletek között elérhetőek a nyilvánosságra hozható prezentációk is.No data to display

Vissza a hírfolyamhoz