Tudományos nemzetközi konferenciát szervez a Belügyminisztérium önkormányzati tématerületen

nemzetközi konferencia

Tudományos nemzetközi konferenciát szervez a Belügyminisztérium önkormányzati tématerületen

 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának (továbbiakban: BM ÖKI) KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) kiemelt projektje önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása és azok beépítése a mindennapjainkba.

A BM ÖKI a fent említett ÖFFK II. projekt keretében 2018. november 15-16-án a Budapesti Kongresszusi Központban „Perspectives of Local Governments in Central Eastern Europe - Common Learning and Innovations” címmel nemzetközi konferenciát szervez, melynek védnöke Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A konferencia középpontjában Közép-Kelet-Európa, a Visegrádi négyek országai állnak, a konferencia vitaindító előadói is a négy ország képviseletében érkeznek.

 

A teljes program elérhető az alábbi linken: https://hu.perspectiveslg.com/programok/

 

A konferencián a kijelölt tématerületek iránt érdeklődő professzorok, kutatók és PhD hallgatók, egyetemi oktatók, szakpolitikai elemzők, közigazgatásban jártas szakemberek adnak elő. A konferencia szekciói tükrözik azt, hogy a BM ÖKI jelenleg folyamatban lévő projektjei mely területen dolgoznak és kívánják fejleszteni a hazai önkormányzatokat – azáltal is, hogy friss nemzetközi kutatási eredményeket is bevonnak a diskurzusba.

A Közszféra innovációk és szervezeti tanulás a helyi kormányzásban szekció az egyéni és kollektív tudás megújítását, fejlesztését és szervezeten belüli megosztását elősegítő szervezeti gyakorlatok vizsgálatát hivatott bemutatni. Hangsúlyozza a szervezeten belüli és a szervezetek közötti hálózatokban mozgósítható egyéni és kollektív tudások szerepét a folyamatos változásokhoz történő adaptációs készség fejlesztésében, különös tekintettel a helyi önkormányzatok közötti kooperáció szerepére.

Az önkormányzatok információ gazdálkodása és alkalmazkodása a XXI. század technológiai, társadalmi (kulturális) és gazdasági környezetéhez szekció fókuszában az önkormányzatok információgyűjtő és feldolgozó (hasznosító) tevékenysége áll, különös tekintettel a döntéstámogatásra (big data megoldásokkal), adathasznosításra (smart city megoldásokkal), tudásgenerálásra és menedzsmentre a közszolgáltatások fejlesztésénél, valamint adatközzétételi (megosztási) kötelezettségekre, lehetőségekre és akadályokra, azaz a szabályozási kihívásokra.

A Helyi kormányzás és részvétel téma fontosságát az is jelzi, hogy a helyi közösségek teljesítménye és fenntarthatósága a 20. század második felének kulcskérdéseivé vált. A helyi lakosok és városrészek integrációja és identitása, a különböző társadalmi rétegek közötti, és a lakosok, civil szervezetek és döntéshozók közötti együttműködés, a helyi társadalom összetétele és történelme, valamint a helyi hatalmi struktúrák határozzák meg a helyi közösségek működésének kereteit, és kulcsfontosságú tényezőként tekintünk rájuk egy város vagy község sikerességének szempontjából. A szekció a fent megnevezett nézőpontokból vizsgálja a részvétel és helyi kormányzás kérdéseit és jelenségeit.

A Fenntartható önkormányzat tématerület két további altémára bomlik: helyi gazdaságfejlesztés, valamint klímamenedzsment, energiagazdálkodás. A Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek szekció foglalkozik szemlélet- és irányváltással az önkormányzat gazdaságfejlesztésben vállalt szerepében, a helyi erőforrásokra épülő társadalmi és gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálatával. A Klímamenedzsment, energiagazdálkodás az önkormányzatok eszköztárának vizsgálatát, a településen megvalósítható természetes megoldások feltárását, valamint az érintettek sikeres bevonásának, aktivizálásának lehetőségeit kívánja bemutatni.

A konferenciával kapcsolatos minden további információ és a hallgatóként való résztvevői jelentkezés regisztrációs felülete a www.perspectiveslg.com honlapon érhető el.

 FirstPrev1NextLast v
nemzetközi konferencia
nemzetközi konferencia
FirstPrev1NextLast v


Vissza a hírfolyamhoz