Elkészültek az inkluzív kutatáshoz kapcsolódó Ajánlások

Ajánlásaink elsősorban a központi közigazgatás és helyi önkormányzatok számára készültek. A dokumentumban bemutatott javaslatok és megfontolásra érdemesnek gondolt szempontok az önkormányzatok munkájának javítását és hatékonyabbá tételét célozzák a lakosságnak a döntéseikbe, a szolgáltatások nyújtásába történő bevonása terén. A megfogalmazott javaslatok iránymutatást adhatnak a helyi közigazgatás hosszú távú munkájának minőségi fejlesztéséhez, különös tekintettel a helyi önkormányzatok szolgáltató szemléletének kialakításához, fejlesztéséhez, információ felhasználási lehetőségeik javításához és működésének hatékonyabbá tételéhez, ugyanakkor a Jó Állam Mutatók pozitív elmozdulásához is. A Kutatás II. Ajánlásainak célja, hogy a helyi gyakorlat alapos vizsgálatával és elemzésével, illetve a „lentről jövő” kezdeményezések és sikeres megoldások bemutatásával egyfajta visszajelzést adjon a korábbiakban említett célcsoportok számára, azaz jó példákkal, a bevonási mechanizmusok előnyeinek ismertetésével az támogassuk az önkormányzatok erőfeszítéseit. Ajánlásaink nem központi elvárásként, felülről a szereplőkre előírva kötelezettségként jelennek meg, hanem főként a helyi önkormányzati szereplők kezdeményezésére épülnek be a gyakorlatba.

A célunk egy eszköztár létrehozása volt, amelyből szükség szerint kerül kiválasztásra az eszközök és eljárások egy kombinációja, amelyeket az adott helyzethez alkalmazva, rugalmasan használhatnak fel a szereplők.


Az Ajánlások letölthetőek cikkünk végén, a „Kapcsolódó dokumentumok” menüpont alatt.

 FirstPrev1NextLast v
FirstPrev1NextLast v

Ajánlás_KutatásII.pdf


Vissza a hírfolyamhoz