Elkészültek az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit figyelemmel kísérő kutatás Ajánlásai!

Megjelent a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú, „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) című kiemelt projekten belül az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit figyelemmel kísérő kutatás (a továbbiakban: Kutatás III.) Ajánlásait összefoglaló dokumentum, mely elsősorban a Kutatási Jelentésben feltárt eredmények szintetizálására fókuszál. Az Ajánlásokban bemutatásra kerültek az önkormányzatokat érintő gyakorlati problémák, melyekre reflektálva, kidolgozott javaslatokat találhatunk, többek között a közösségimédia-terv megalkotására, a humánerőforrás fejlesztésére, valamint az ügyfélképzés jelentőségére vonatkozóan.

Az ajánláscsomag igyekszik egy, a Kutatás III. vizsgálataira fókuszáló eszközöket tartalmazó módszertan kialakítására, amely segítségével javítható az önkormányzatok és külső partnereik információkezelési hatékonysága, tudásalapú működése. A későbbiekben pedig a felsorolt eszközök gyakorlati használatának bemutatására is sor kerül egy, a jelen dokumentumhoz kapcsolódó Útmutató keretében.

A Kutatási Jelentéshez hasonlóan, az Ajánlások összeállítását is egy hosszú elkészítési folyamat előzte meg, amelyben a Kutatásvezető, a Kutatás III. team, valamint további együttműködő partnerek segédkeztek, a delegált kutatási platformtagok személyében. Így ismételten köszönjük az említett szakértők munkáját, hiszen az ő segítségükkel egy, a kutatási eredményeken alapuló, a célcsoport számára jól használható hiteles írásos szakmai anyag jött létre.

 No data to display

Kutatás3_Ajánlás.pdfVissza a hírfolyamhoz