Az ÖFFK II. projekt keretében megrendezendő Nemzetközi Konferencia

Célunk megfelelő és színvonalas tudásmegosztással támogatni és ösztönözni az önkormányzatok munkáját. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése és azok beépítése a mindennapjainkba. Ennek okán a „Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations” konferencia az akadémiai szféra olyan kutatóit hívja össze, akik szakmai tevékenységükkel támogatni tudják a Belügyminisztérium ezen törekvéseit.

Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. projekt (ÖFFK II.) céljainak elérése érdekében közel száz rendezvény megtartására került sor 2015 őszétől 2018 nyaráig, amelyek több célt is szolgáltak: a projektfolyamatok kezdetén a célcsoport (önkormányzatok) bevonása, a kutatásokhoz szükséges információk összegyűjtése, a kutatások lezárását követően az eredmények megosztása, disszeminálás. A fejlődés egyik lényegi eleme ugyanis a tudásmegosztás, a tudás pedig megtalálható minden jól elvégzett kutatásban, minden jó gyakorlatban, melyet nap mint nap végzünk. Kutatásaink során is tapasztaltuk ezt, nemzetközi konferenciánk pedig mozgatórugója a további közös gondolkodásnak.

További információ a konferenciáról: https://perspectiveslg.comFirstPrev1NextLast v
FirstPrev1NextLast vVissza a hírfolyamhoz