Tudatos Település Útmutató

A Projekt 4. célterületének („Az önkormányzati humán kompetenciák és képességek”) kompetencia kutatási fókuszát a tudatos települést és a helyi versenyképesség-fejlesztés szempontjából kiemelt településmenedzsment területeket érintő kihí-vások és jó gyakorlatok kutatása egészítette ki.
A kutatások során azonosításra kerültek azok a főbb tényezők, amelyeket egy településnek fel kell tárnia és fejlesztenie ahhoz, hogy:
- vonzó célpontot jelentsen a lakosság és a befektetők számára, és
- képes legyen a meglévő saját humán és gazdasági erőforrásainak, hagyományos környezeti, természeti, kulturális értékeinek feltárására és tudatos hasznosítására.
A kutatás gyakorlat-orientált eredményeit ez az önkormányzatoknak szóló Tudatos Település Útmutató fogja össze.FirstPrev1NextLast v
FirstPrev1NextLast v


Vissza a hírfolyamhoz