Köszöntjük Önt „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú projekt aloldalán!


A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a projekt során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A projekt célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.

A projekt az egyik legfontosabb ágazatközi kérdéssel, a természetes vízmegtartó megoldások alkalmazásával és a fenntartható vízgazdálkodással kíván foglalkozni a klímaadaptációval összefüggésben. A projektben az ökoszisztéma-alapú adaptációs módszerek különféle kedvező hatásai kerülnek bemutatásra a vízgazdálkodás és a fenntartható területhasználat szempontjából települési és vízgyűjtő szinten egyaránt. A projekt céljai között az alábbi tevékenységeket fogalmaztuk meg:

1. A helyi (települési és megyei) önkormányzatok döntéshozóinak, szakembereinek, egyéb alkalmazottainak, valamint a helyi érintettségű gazdasági szereplők figyelmének felhívása és tudásának bővítése a klímaváltozás hatásairól és a természetes vízmegtartást segítő megoldásokról, mint hatékony eszközökről az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztéséhez. Az Európában végrehajtott természetes vízmegtartást segítő intézkedések (Natural Water Retention Measures, a továbbiakban: NWRM) adaptálása és elterjesztése a magyar célcsoport körében.

2. Egyes természetes vízmegtartást segítő intézkedések gyakorlati felhasználhatóságának és működőképességének tesztelése, illetve szemléltetése közvetlenül a projekt célcsoportja, közvetetten a magyar lakosság körében, prototípusok kifejlesztésének és kivitelezésének formájában 5 kiválasztott helyszínen.

3. A tesztüzemek során szerzett tudás disszeminálása, a kipróbált természetes vízmegtartást segítő intézkedések elterjedésének elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésének céljából Magyarország különböző tájegységein, mind helyi, mind pedig megyei szinten. A projekt eredményeként a közös elképzelésre alapuló, helyi szinten létrejövő partnerségi kapcsolatok kiépülésének segítése.

4. A helyi erőforrások kiépítése az éghajlatváltozás hatásai szempontjából súlyosan érintett önkormányzatoknál annak érdekében, hogy erősödjön koordináló és integráló szerepük. A természetes vízmegtartást segítő intézkedések beépítése az önkormányzatok helyi környezet-gazdálkodási stratégiáiba, illetve a területrendezési tervekbe, javítva ezzel a jogszabályi környezetet.

5. Innovatív és felhasználóbarát eszközök biztosítása az önkormányzatok és egyéb érdekeltek számára, segítve ezzel a klímaváltozás kockázatainak megértését és kezelését, támogatva a tudásmegosztást, valamint ösztönözve az együttműködők aktivitását.

6. A helyi önkormányzatok bevonása olyan hazai és európai szintű hálózatokba, melyek a közös együttműködést szolgálják az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében és az azokhoz való alkalmazkodásban.

A LIFE projekt országos lefedettségű. NWRM pilot projekt 5 önkormányzatnál (Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország) kerül megvalósításra, ugyanakkor a tervezett szemléletformáló tréningek, a kifejlesztésre kerülő okos eszközök, a külföldi tanulmányutak és egyéb projekttevékenységek szélesebb önkormányzati kört, illetve egyéb stakeholdereket érintenek.

A LIFE projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2017. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

A projekt partnerségi együttműködésben valósul meg. A Koordináló Kedvezményezett a Belügyminisztérium. Társult Kedvezményezettek: Bátya Község Önkormányzata, Püspökszilágy Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, Tiszatarján Község Önkormányzata, Klímabarát Települések Szövetsége, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft., WWF Magyarország Alapítvány.

A projekt teljes költségvetése tervezetten 2,5 millió Euró, az elnyert támogatás 1.528.069 Euró.

LIFE

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe:Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban
A szerződött támogatás összege: 478 285 600 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2017. 09. 01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.
A projekt azonosító száma: LIFE16 CCA/HU/000115

Hírek
Cím 
Rövid tartalom 
Készült 
No data to display