Tisztelt Látogató!

::before dr. Dukai Miklós

Köszöntöm Önt a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást segítő uniós projektjeihez kapcsolódóan létrehozott honlapon. Az európai uniós források társfinanszírozásával megvalósuló, önkormányzati tématerületet érintő minisztériumi pályázatok tekintetében szakmai megvalósítói feladatokat az Önkormányzati Államtitkárság Önkormányzati Helyettes Államtitkárság Önkormányzati Koordinációs Irodája lát el, az Iroda munkatársai jelenleg az alábbi négy projekten dolgoznak.


2015. október 1-én kezdődött meg a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú, „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) elnevezésű kiemelt projekt. Az ÖFFK II. projekt alapvetően az önkormányzatok hatékony működésének előmozdításához és fenntarthatóságának növeléséhez kíván hozzájárulni. A projekt során az önkormányzati működést érintő három kutatást valósítunk meg, melyek eredményeként az önkormányzati működést segítő módszertani anyagok és útmutatók kerülhetnek kidolgozásra.

Az önkormányzati feladatellátást ugyancsak hatékonyan támogató, 2016. január 1-jén indult KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése” (IKIR) című kiemelt projekt célja, hogy hozzájáruljon a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizációjához. A megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé az IKIR projekt keretében kialakításra kerülő információs bázis, melynek segítségével a jövőben az ország összes településére kiterjedően információk állnak majd rendelkezésre központilag a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő ellátás- és finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladatokhoz.

Szintén 2016. január 1-jén vette kezdetét a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” (HVK) című kiemelt projekt. A HVK projekt feladata egy olyan eszközrendszer kidolgozása, amely a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozását teszi lehetővé. A projekt ezzel a helyi közszolgáltatások rendszerének megújításához, optimalizálásához járul hozzá öt alkalmazott kutatás során feltárt eredményekkel, melyeket útmutatók és ajánlások formájában lesznek elérhetőek.

A LIFE16 CCA/HU/000115 „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című projekt megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött meg. A LIFE projektet összefogó koordináló kedvezményezett a Belügyminisztérium. A projekt sikeres megvalósításában - társult kedvezményezettként - további kilenc partner is közreműködik: öt hazai önkormányzat, ahol a természetes vízmegtartó megoldásokat bemutató pilot projektek valósulnak meg, illetve további négy szakmai szervezet, amelyek a vízgazdálkodás, a természetvédelem, a klímatudatos önkormányzatok, valamint az innovatív fejlesztések területén rendelkeznek releváns szakmai tapasztalatokkal. Átfogó célkitűzés, hogy a projekt javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével.

Az egyes projektek megvalósításával, eredményeivel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást nyújtunk honlapunkon.

Bízom abban, hogy az önkormányzatok feladatellátását nagyban segíthetik az itt megtalálható információk, projektek! Tartalmas böngészést és eredményes munkát kívánok!


Dr. Dukai Miklós

önkormányzati államtitkár

Belügyminisztérium

ÖFFK II.

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe: Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.
A szerződött támogatás összege: 1 200 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2015.10.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 12. 31.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 

LIFE

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe:Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban
A szerződött támogatás összege: 478 285 600 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2017. 09. 01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.
A projekt azonosító száma: LIFE16 CCA/HU/000115

HVK

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe: Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program
A szerződött támogatás összege: 1 000 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2016. 01. 01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 31.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001

IKIR

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe: Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése
A szerződött támogatás összege: 4 000 000 000 ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2016. 01. 01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. 12. 31.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001


A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
A projekt címe: Az IKIR rendszer kiterjesztése és továbbfejlesztése
A szerződött támogatás összege: 4 000 000 000 ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt megkezdésének dátuma: 2021. 11.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 06. 30.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2021-00002


Hírek
Cím 
Rövid tartalom 
Készült