Találati lista a következő címkére: EU

Az EU vagy más nemzetközi szervezet felé vállalat kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Kormányrendelet

2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, ESZA-ból és a KA-ból származó támogatások felhasználásának rendjéról szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet

Hatásvizsgálat a kormányzati intézkedésekről - letölthető (lásd: kapcsolódó dokumentumok) Az "Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése" című ÁROP 1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében elkészült tanulmány

ÚJRA!!! MEGHÍVÓ ITT! III. Regionális Konferenciasorozat - 2014. május 12. - május 22.

ELŐADÁS ANYAGOK III. Regionális konferencia sorozat - LETÖLTHETŐ ITT!!

Fenntartható települések workshop - előadás anyagok - A 2014. július 17-18.-án Tokajban megrendezésre került "Fenntartható települések" workshop -on elhangzott előadások.

Az Európai Bizottság részére készített jelentések - Jelentések (2012. évről és a 2013-as évről) az Európai Bizottság részére, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatának megfelelően.

Megyei tervező workshop sorozat - ELŐADÁSOK ANYAGAI - 2015. április 13 és 22 között 7 helyszínen megrendezett területi workhsop sorozat előadásainak anyaga letölthető a kapcsolódó dokumentumok címszó alatt.

Záró kiadvány - Megjelent az ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 kódszámú "Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése" című kiemelt projekt Záró kiadványa.

"Napirenden az önkormányzati jó gyakorlatok" - Elkészült az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága szervezésében megrendezett „Önkormányzati jó gyakorlatok” workshop-sorozat anyagaiból összeállított elektronikus kiadvány.

Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések és válaszok

MEGHÍVÓ - Ingyenes tréning az önkormányzatok vezetői részére – „Klímaválasz” projekt - A településvezetők közel harmada úgy érzi, nincs információja, hogy a klímaváltozás hatásait kezelni tudja - ez derül ki a Klímaválasz projekt során elvégzett kutatásból. Az elsősorban önkormányzati vezetőknek szóló 6 napos ingyenes tréningsorozat éppen erre a problémára ad megoldást. A tréningen résztvevők saját településük problémáinak megoldására összpontosítanak, a gyakorlatorientált tréningek során konkrét, településükre szabott intézkedéseket dolgoznak ki a környezeti változásokra való felkészülés érdekében.

2015. évről szóló EU Jelentés - mellékletekkel - J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében 2015. évben tett intézkedések kapcsán az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatának megfelelően

Intézményrendszer és önkormányzatok fejlesztési lehetőségei előadás_ME.pdf - III. Regionális konferencia sorozat előadás ME

Önkormányzati beruházások során tapasztalt nehézségek MNV Zrt.pdf - III. Regionális Konferenciasorozat - előadás MNV ZRT

Derogációval érintett projektek pénzügyi kérdése BM ÖGF.pdf - III. Regionális Konferencia sorozat - előadás BM ÖGF

Európai Uniós dimenziók irányok és célok 2020-ig.pptx - Fenntartható települések workshop - Európai Uniós dimenziók irányok és célok 2020-ig

JElentés 2013 01 28 (1).pdf - Jelentés az Európai Bizottság részére 2012. évről

2015 Építésügyi aktualitások.pdf - Lakossági Építkezés Magyarországon

Debrecen_építész.pdf - Megújuló Építészet - megújuló Építésügy

2015. Évi lehetőségek és kockázatok - Jártas Éva.pdf - 2015. évi lehetőségek és kockázatok_Dr. Jártas Éva

Közigazgatás-és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia_Palich Etelka.pdf - Közigazgatási és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia - Palich Etelka

Tájékoztató a Vidékfejlesztési program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről_Kis Miklós Zsolt.pdf - Tájékoztató a Vidékfejlesztési program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről_Kis Miklós Zsolt

EB jelentés 2014. évről ABCD mellékletek 2015 (2014 12 31-i állapot)2015.02.17.xlsx - 2014. évről szólós EU jelentés - mellékletek

B munkalap 2015. (2015.06.30-i állapot).pdf - EU Jelentés 2015. I. félév "B" melléklet

D munkalap 2015. (2015.06.30-i állapot).pdf - EU Jelentés 2015. I. félév "D" melléklet

C munkalap 2015. (2015.06.30-i állapot).pdf - EU Jelentés 2015. I. félév "C" melléklet

A munkalap 2015. (2015.06.30-i állapot).pdf - EU Jelentés 2015. I. félév "A" melléklet

BM ÖKI_Elektronikus kiadvány.pdf - Napirenden az önkormányzati jó gyakorlatok (elektronikus kiadvány)

GYIK_Projektek_zárásával_kapcsolatos_kérdések_20151007.docx - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések

Klimavalasz_tréning_rövid ismertető.pdf - Klímaválasz tréning (rövid ismertető)

2 melléklet - EB jelentés 20150218.pdf - 2014.évről szóló EU Jelentés

A_lap.pdf - EU Jelentés 2015. egész év "A" melléklet

B_lap.pdf - EU Jelentés 2015. egész év "B" melléklet

C_lap.pdf - EU Jelentés 2015. egész év "C" melléklet

D_lap.pdf - EU Jelentés 2015. egész év "D" melléklet

Mikor adható ki igazolás a próbaüzem teljesítéséről?

Milyen lehetősége van az önkormányzatnak / önkormányzati társulásnak felmerült kára megtérítésére, ha a vállalkozó késedelmesen teljesít?

Mit kell tudni a projektek pénzügyi zárásáról?

Későbbi teljesítési határidő megjelölésére vonatkozó szerződésmódosítás esetén kiköthető-e kötbérfizetési kötelezettség?

Az önkormányzat / önkormányzati társulás mely esetekben tekinthet el a kötbér megfizettetésétől, mely esetekben nem merül fel a hűtlen kezelés gyanúja?

Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, akkor milyen lehetősége van a Társulásnak, mint beruházónak a projekt lezárására? Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, az milyen következménnyel jár a kedvezményezett Társulás számára?