Találati lista a következő címkére: IMJP

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII.19.) Kormányrendelet

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előriányzat-átcsoportosításokról szóló 1424/2013. (VII.10.) Kormányhatározat

Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1381/2012 (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1382/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1383/2012 (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1384/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.0/11-2011-0049 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatásköben történő megvalósításáról szóló 1049/2013. (II.12.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú ("Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1116/2013. (III.8.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú ("Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1117/2013. (III.8.) Kormányhatározat

Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 244/2013. (IV.30.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1247/2013. (IV.30.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1425/2013. (VII.10.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" c., az EB számára benyújtandó) nagyprojekt javasalatáról szóló 1447/2013. (VII.16.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú (" A ZALAVÍZ Zrt. Szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1448/2013 (VII.16.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII.15.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017) számú ivóvízminség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1650/2013. (IX.17.) Kormányhatározat

Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1817/2013. (XI.14.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú ("Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt" c.) 1 Milliárd Forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1822/2013. (XI.14.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú ("Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt" c.) 1 Milliárd Forintot meghaladó támogatási igényú projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról 1841/2013 (XI.18.) Kormányhatározat

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1592/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

ELŐADÁS ANYAGOK III. Regionális konferencia sorozat - LETÖLTHETŐ ITT!!

Az Európai Bizottság részére készített jelentések - Jelentések (2012. évről és a 2013-as évről) az Európai Bizottság részére, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatának megfelelően.

Záró kiadvány - Megjelent az ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 kódszámú "Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése" című kiemelt projekt Záró kiadványa.

"Napirenden az önkormányzati jó gyakorlatok" - Elkészült az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága szervezésében megrendezett „Önkormányzati jó gyakorlatok” workshop-sorozat anyagaiból összeállított elektronikus kiadvány.

Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések és válaszok

III ROADSHOW_MEGHÍVÓ_2014 05 07.pdf - III. Regionális Konferenciasorozat

Módszertani ajánlás.pdf - Módszertani ajánlás

EB jelentés 2014. évről ABCD mellékletek 2015 (2014 12 31-i állapot)2015.02.17.xlsx - 2014. évről szólós EU jelentés - mellékletek

BM ÖKI - Záró kiadvány.pdf - Záró kiadvány

BM ÖKI_Elektronikus kiadvány.pdf - Napirenden az önkormányzati jó gyakorlatok (elektronikus kiadvány)

GYIK_Projektek_zárásával_kapcsolatos_kérdések_20151007.docx - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések

2 melléklet - EB jelentés 20150218.pdf - 2014.évről szóló EU Jelentés

Mikor adható ki igazolás a próbaüzem teljesítéséről?

Milyen lehetősége van az önkormányzatnak / önkormányzati társulásnak felmerült kára megtérítésére, ha a vállalkozó késedelmesen teljesít?

Mit kell tudni a projektek pénzügyi zárásáról?

Későbbi teljesítési határidő megjelölésére vonatkozó szerződésmódosítás esetén kiköthető-e kötbérfizetési kötelezettség?

Az önkormányzat / önkormányzati társulás mely esetekben tekinthet el a kötbér megfizettetésétől, mely esetekben nem merül fel a hűtlen kezelés gyanúja?

Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, akkor milyen lehetősége van a Társulásnak, mint beruházónak a projekt lezárására? Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, az milyen következménnyel jár a kedvezményezett Társulás számára?