Találati lista a következő címkére: GYIK

I. Regionális konferenciasorozat - Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében 2013. szeptember 16. és október 3. között megrendezésre került az Önkormányzati Koordinációs Iroda első regionális konferenciasorozata, az „ÖKI Roadshow”.

Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések és válaszok

közbeszerzési útmutató 1. segédlet végleges_javított.pdf - közbeszerzési útmutató - 1. segédlet

GYIK - Szennyvíz.pdf - GYIK - Szennyvíz

NKE ELŐADÁS.pdf - Regionális konferencia előadása - Nemzeti Közszolgálati Egyetem

GYIK_Projektek_zárásával_kapcsolatos_kérdések_20151007.docx - Önkormányzatok /önkormányzati társulások által végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek zárásával kapcsolatos kérdések

Ivóvízminőség javító projektekhez a pályázó az uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. Ha a pályázó a BM EU Önerő Alap támogatást ily módon igényelte, a belügyminiszter ígérvényt állít ki. Mi a teendője a kedvezményezettnek, ha az uniós támogatási szerződés aláírásra kerül?

Mi a teendője a kedvezményezettnek, ha az egyes évekre tervezett önerő támogatási összegeket a projekt aktuális helyzetének megfelelően módosítani, átütemezni szeretné?

Milyen módosításokat tud a kedvezményezett az EBR42 rendszerben kezdeményezni, illetve milyen dokumentumokat kell papíralapon benyújtania?

Lehet-e a kedvezményezettnek NFM EU Önerő Alap és BM EU Önerő Alapos támogatása egyidejűleg, illetve ha ez a helyzet áll fenn, a kettős finanszírozás elkerülése érdekében milyen gyakorlati teendői vannak?

Amikor a BM EU Önerő Alap támogatás folyósítása az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, a pályázó az illetékes közreműködő szervezet által kiadott „Igazoló Adatlap”-ot az uniós támogatás kifizetését követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére. Van-e és ha igen, mi a teendője a kedvezményezettnek az „Igazoló Adatlap” kiállítása és számára való megküldése érdekében?

Hol kell a pályázatban vállalt közfoglalkoztatással kapcsolatos kérelmet benyújtani?

Az önerő kifizetés halasztásának lehetősége önkormányzati társulások esetében A 368/2011 (X. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 2013. június 30. napján közzétételre került módosítása (ld. 242/2013. (VI. 30.) kormányrendelet) egyes rendelkezései kapcsán a Közreműködő Szervezetek részéről értelmezési nehézségek léptek fel. Az egyik értelmezés szerint az önkormányzati társulások egyéb közszféra szervezetnek minősülnek, és ezért külön eljárásban kell egyedileg kérelmezniük a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnál (NFK) az önerő kifizetés halasztásának lehetőségét (attól függetlenül, hogy a projekt derogációval érintett-e). A másik értelmezés alapján derogációval érintett projekt esetén nem kell egyedileg kérelmezni az NFK-nál a halasztott önerő kifizetést, hiszen arra a jogszabály alapján az NFK külön döntése nélkül is lehetőség van. Az értelmezési problémák miatt a következő két kérdés merült fel: - az önkormányzati társulások az Ávr. rendelkezési körében önkormányzatnak, vagy pedig egyéb közszféra szervezetnek minősülnek-e? - az önkormányzati tárulások derogációval érintett beruházásaira szükséges-e külön kérelmezni az NFK-nál az önerő halasztott kifizetésének lehetőségét?

A 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján megítélt ivóvízminőség-javításhoz kapcsolódó támogatás esetén a 2013. évre ütemezett támogatási összegre eső előleg lehívásához mi a teendője a kedvezményezettnek?

Mikor adható ki igazolás a próbaüzem teljesítéséről?

Mit kell tudni a projektek pénzügyi zárásáról?

Későbbi teljesítési határidő megjelölésére vonatkozó szerződésmódosítás esetén kiköthető-e kötbérfizetési kötelezettség?

Az önkormányzat / önkormányzati társulás mely esetekben tekinthet el a kötbér megfizettetésétől, mely esetekben nem merül fel a hűtlen kezelés gyanúja?

Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, akkor milyen lehetősége van a Társulásnak, mint beruházónak a projekt lezárására? Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, az milyen következménnyel jár a kedvezményezett Társulás számára?