Találati lista a következő címkére: Jogszabályok

Megjelent a2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló BM rendelet - 2013. augusztus 7-én Megjelent a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013 (VIII. 7.) BM rendelet.

Aktualizáltuk a Közbeszerzési Segédleteket és az Útmutatót

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény -

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII.19.) Kormányrendelet

Az EU vagy más nemzetközi szervezet felé vállalat kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Kormányrendelet

2007-2013 programozási időszakban az ERFA-ból, ESZA-ból és a KA-ból származó támogatások felhasználásának rendjéról szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2011. (X.25.) Kormányrendelet

Uniós szabályozás: az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény [a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben]

Alaptörvény

Az önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet

EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Kormányrendelet

Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1051/2013. (II.12.) Kormányhatározat

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról szóló 1050/2013. (II.12.) Kormányhatározat

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II.12.) Kormányrendelet

Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előriányzat-átcsoportosításokról szóló 1424/2013. (VII.10.) Kormányhatározat

Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1381/2012 (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1382/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1383/2012 (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1384/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.0/11-2011-0049 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatásköben történő megvalósításáról szóló 1049/2013. (II.12.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú ("Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1116/2013. (III.8.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú ("Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1117/2013. (III.8.) Kormányhatározat

Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 244/2013. (IV.30.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1247/2013. (IV.30.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1425/2013. (VII.10.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" c., az EB számára benyújtandó) nagyprojekt javasalatáról szóló 1447/2013. (VII.16.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú (" A ZALAVÍZ Zrt. Szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1448/2013 (VII.16.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" c.) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII.15.) Kormányhatározat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017) számú ivóvízminség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1650/2013. (IX.17.) Kormányhatározat

Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1817/2013. (XI.14.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú ("Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt" c.) 1 Milliárd Forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról szóló 1822/2013. (XI.14.) Kormányhatározat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú ("Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt" c.) 1 Milliárd Forintot meghaladó támogatási igényú projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról 1841/2013 (XI.18.) Kormányhatározat

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1592/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározat

Megjelent a 18./2014. (III.4.) BM rendelet az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról

6/2014. (I. 31.) BM rendelet a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

Záró kiadvány - Megjelent az ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 kódszámú "Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése" című kiemelt projekt Záró kiadványa.

41 2013 BM rendelet.pdf - A Belügyminiszter 41/2013. (VIII.7) rendelete

NFÜ ÖNERŐ ALAP.pdf - Regionális konferencia előadása - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Ivóvízminőség-javító projektekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások jogi háttere.pdf - Ivóvízminőség-javító projektekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások jogi háttere

Uniós szabályozás-jogszabályok.docx - Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv

az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló EK irányelv.docx - Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv

MK13079.pdf - BM EU Önerő Alap Rendelet

1099_2014. (III.4.) Kormány határozat.pdf - 1099/2014. (III.4.) Kormányhatározat

18_2014. (III.4.) BM rendelet.pdf - 18/2014 BM rendelet az átemeneti ivóvízellátás költségeinek támogatásáról

BM ÖKI - Záró kiadvány.pdf - Záró kiadvány

Tájékoztatás a 2016. évi GFT_kről.pdf - Tájékoztatás a 2016-ban benyújtandó gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban

Az önerő kifizetés halasztásának lehetősége önkormányzati társulások esetében A 368/2011 (X. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 2013. június 30. napján közzétételre került módosítása (ld. 242/2013. (VI. 30.) kormányrendelet) egyes rendelkezései kapcsán a Közreműködő Szervezetek részéről értelmezési nehézségek léptek fel. Az egyik értelmezés szerint az önkormányzati társulások egyéb közszféra szervezetnek minősülnek, és ezért külön eljárásban kell egyedileg kérelmezniük a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnál (NFK) az önerő kifizetés halasztásának lehetőségét (attól függetlenül, hogy a projekt derogációval érintett-e). A másik értelmezés alapján derogációval érintett projekt esetén nem kell egyedileg kérelmezni az NFK-nál a halasztott önerő kifizetést, hiszen arra a jogszabály alapján az NFK külön döntése nélkül is lehetőség van. Az értelmezési problémák miatt a következő két kérdés merült fel: - az önkormányzati társulások az Ávr. rendelkezési körében önkormányzatnak, vagy pedig egyéb közszféra szervezetnek minősülnek-e? - az önkormányzati tárulások derogációval érintett beruházásaira szükséges-e külön kérelmezni az NFK-nál az önerő halasztott kifizetésének lehetőségét?

A 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján megítélt ivóvízminőség-javításhoz kapcsolódó támogatás esetén a 2013. évre ütemezett támogatási összegre eső előleg lehívásához mi a teendője a kedvezményezettnek?

Mikor adható ki igazolás a próbaüzem teljesítéséről?

Milyen lehetősége van az önkormányzatnak / önkormányzati társulásnak felmerült kára megtérítésére, ha a vállalkozó késedelmesen teljesít?