Kapcsolódó címkék

Hol kell a pályázatban vállalt közfoglalkoztatással kapcsolatos kérelmet benyújtani?

Amennyiben a pályázó vállalta, hogy a 19/2013. (V. 22.) BM rendelet 6.§ (5) és (6) bekezdése szerint a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, a közfoglalkoztatási támogatásra vonatkozó kérelmét a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási/kerületi hivatal munkaügyi kirendeltségéhez (a továbbiakban: kirendeltség) kell benyújtania. A támogatás iránti kérelmet, valamint mellékleteit főszabály szerint a kirendeltségen írásban kell benyújtani. A kérelem benyújtására a leendő közfoglalkoztató vagy annak írásbeli meghatalmazottja jogosult. Postán történő benyújtáskor a kérelmet tértivevénnyel benyújtott küldeményként kell továbbítani. A kérelemnek részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen munkakörben, milyen szakképzettségű álláskeresőkkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A kérelemnek munkatervet és azt megalapozó költségvetést is tartalmaznia kell. A kérelem támogatásáról a kirendeltség mérlegelési jogkörben dönt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Abban az esetben, ha a kirendeltség nem tudja biztosítani a kérelem teljes támogatását, minimum egy esetben egyeztetnie kell a kérelmezővel a döntést megelőzően. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A munkaerőigény bejelentését követően a közfoglalkoztatásba bevonható álláskeresőket a kirendeltség közvetíti ki a közfoglalkoztatóhoz. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően, a hatósági szerződésben rögzített időponttól lehet megkezdeni. További információ a közfoglalkoztatásra vonatkozóan elérhető a hivatalos kormányzati oldalon, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján: www.kormany.hu >> Dokumentumok >> Belügyminisztérium >> Tájékoztató és háttéranyagok >> A Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság dokumentumai www.munka.hu >> Foglalkoztatás >> Közfoglalkoztatás A területileg illetékes járási/kerületi munkaügyi kirendeltség elérhetősége megtalálható a település nevének megadásával Nemzeti Munkaügyi Hivatal oldalán: www.munka.hu >> Foglalkoztatás >> Elérhetőségek >> Területileg illetékes kirendeltség