Kapcsolódó címkék

Amikor a BM EU Önerő Alap támogatás folyósítása az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, a pályázó az illetékes közreműködő szervezet által kiadott „Igazoló Adatlap”-ot az uniós támogatás kifizetését követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére. Van-e és ha igen, mi a teendője a kedvezményezettnek az „Igazoló Adatlap” kiállítása és számára való megküldése érdekében?

A Kedvezményezett a BM EU Önerő támogatásról szóló szerződés kiküldésével egyidejűleg kézhez kapja a kifizetéshez szükséges „Igazoló Adatlapot”, melyet a Közreműködő Szervezet részére továbbít. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás uniós támogatása iránt benyújtott, kifizetési kérelmeinek végleges elfogadásáról – a megküldött „Igazoló Adatlapon” – a Közreműködő Szervezettől igazolást kér, melyet haladéktalanul megküld a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályára.