Kapcsolódó címkék

Lehet-e a kedvezményezettnek NFM EU Önerő Alap és BM EU Önerő Alapos támogatása egyidejűleg, illetve ha ez a helyzet áll fenn, a kettős finanszírozás elkerülése érdekében milyen gyakorlati teendői vannak?

Tekintettel arra, hogy ivóvízminőség javító projektek esetén a BM Önerő Alap támogatás mértéke a saját forrás 100%-a, a kettős finanszírozás elkerülése végett a kifizetett és vissza nem térítendő NFM EU Önerő Alap támogatás összege a BM EU Önerő Alap támogatásból levonásra kerül. Amennyiben a Kedvezményezett már elnyert BM EU Önerő Alap támogatással rendelkezik, úgy a BM Önerő támogatásról szóló szerződés módosítása történik, melyben az új – csökkentett – támogatási összeg szerepel. Az elnyert NFM támogatásról (ld. 3. pont) a Pályázó köteles írásban tájékoztatást adni.