Kapcsolódó címkék

Ivóvízminőség javító projektekhez a pályázó az uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. Ha a pályázó a BM EU Önerő Alap támogatást ily módon igényelte, a belügyminiszter ígérvényt állít ki. Mi a teendője a kedvezményezettnek, ha az uniós támogatási szerződés aláírásra kerül?

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében az ivóvízminőség javító projekt kedvezményezettje uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. A pályázat benyújtása során – a Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján – csatolni kell az uniós támogatás odaítéléséről szóló levelet. Ebben az esetben – az uniós támogatási szerződés megkötéséig – a pályázó „ígérvényt” kap, mely egy feltételes támogatói döntést jelent. Az uniós támogatási szerződést annak megkötését követően soron kívül el kell küldeni a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya (a továbbiakban: BM ÖGF) részére, majd a BM EU Önerő Alap támogatásról szóló szerződés is megkötésre kerül.