Kapcsolódó címkék

Az önkormányzat / önkormányzati társulás mely esetekben tekinthet el a kötbér megfizettetésétől, mely esetekben nem merül fel a hűtlen kezelés gyanúja?

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A fenti szabály alkalmazásával az önkormányzat a kötbér igényéről csak akkor mondhat le, ha önkormányzati rendeletben szabályozza azt. A kérdésre általános válasz nem adható, konkrét ügyben merülhetnek fel olyan körülmények (pl. a vállalkozás az önkormányzat résztulajdonában áll, ellenszolgáltatás nélkül pluszberuházást végez), amelyek enyhíthetik az önkormányzat felelősségét. A Belügyminisztérium Szakfőosztálya által megfogalmazott álláspont szerint alapos indokkal kell alátámasztani, hogy miért tekint el az önkormányzat a szerződés szerint neki járó összegtől. Figyelemmel kell lenni arra, hogy nem megfelelő alátámasztás esetén a hűtlen kezelés gyanúja mindenképpen felmerül. Kérjük figyelembe venni, hogy a vállalkozói szerződések tartalma egyedileg eltérhet, ezért minden esetben meg kell vizsgálni a megkötött vállalkozói szerződéseket és a szerződéses feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszok az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata alapján csupán tájékoztató jellegűek, jogi kötelező erővel nem bírnak.