Kapcsolódó címkék

Későbbi teljesítési határidő megjelölésére vonatkozó szerződésmódosítás esetén kiköthető-e kötbérfizetési kötelezettség?

A vállalkozási szerződés hatályba lépésének napján hatályos Ptk. 6:191. §-a alapján a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát, a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. Tehát amennyiben a vállalkozó későbbi teljesítési határidőt szeretne kikötni, akkor az önkormányzat / önkormányzati társulás részéről teljesen jogosan merül fel a kötbér kikötésének igénye, a felek megállapodása alapján ez is lehet a módosítás tárgya. A kötbért mindenképpen írásban kell kikötni (Ptk. 6:186. § (2) bekezdés); és egyértelművé kell tenni, hogy a kötbér a késedelmes teljesítés esetére kerül kikötésre, ez esetben a kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés). Amennyiben a szerződés teljesítési határideje módosul, úgy a megrendelő késedelmi kötbérre vonatkozó igényt a módosított határidőt követő (késedelmes) teljesítés esetén érvényesíthet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszok az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata alapján csupán tájékoztató jellegűek, jogi kötelező erővel nem bírnak. Kérjük továbbá figyelembe venni, hogy a vállalkozói szerződések tartalma egyedileg eltérhet, ezért minden esetben meg kell vizsgálni a megkötött vállalkozói szerződéseket és a szerződéses feltételeket.