Milyen lehetősége van az önkormányzatnak / önkormányzati társulásnak felmerült kára megtérítésére, ha a vállalkozó késedelmesen teljesít?

A vállalkozási szerződés hatályba lépésének napján hatályos Ptk. rendelkezései alapján köteles a kötelezett megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti. A fentiek alapján a felmerült, igazolt kár a vállalkozótól követelhető, ha nem teljesít, akkor pedig bíróság előtt is érvényesíthető. A Kedvezményezett a vállalkozóval megkötött szerződésben ténylegesen szereplő mellékkötelezettségek, közöttük késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszok az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata alapján csupán tájékoztató jellegűek, jogi kötelező erővel nem bírnak. Kérjük továbbá figyelembe venni, hogy a vállalkozói szerződések tartalma egyedileg eltérhet, ezért minden esetben meg kell vizsgálni a megkötött vállalkozói szerződéseket és a szerződéses feltételeket.