Mikor adható ki igazolás a próbaüzem teljesítéséről?

A Pályázati felhívás C1.2. pontja az alábbiakat tartalmazza: „A próbaüzem teljesítés igazolásának feltétele a megfelelő vízminősítést igazoló szakvélemény megléte, amelyet az ÁNTSZ, vagy a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve útján kell beszerezni. Az ivóvízminőség javító program egészségügyi szempontból akkor tekinthető eredményesnek, ha a hálózatba vezetett víz és a használat helyén elérhető ivóvízminőség megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 1. sz. melléklet „A” és „B” részében foglalt előírásoknak, valamint a „C” részében a vas, mangán, ammóniumion tekintetében előírt paramétereknek. Mindezek mellett a „C” részben foglalt egyéb indikátor paraméterek esetén, amennyiben vízkezelés történik, a kezelés után egyik komponens mértéke sem romolhat az eredeti értékhez képest. Továbbá, az ÁNTSZ, ill. a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelheti bármely olyan, a technológiai kezelés következtében előforduló paraméter vizsgálatát, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen a kezelt vízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet (PL. AOX)” Amennyiben az ÁNTSZ kiadja az igazolást, a kedvezményezett elfogadhatja és aláírhatja a teljesítésigazolást.