Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Bemutatkozás

Az Önkormányzati Koordinációs Iroda 2012 júliusában alakult, az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése”című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében működik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja:

A BM egységes keretrendszerben kövesse nyomon és segítse az önkormányzati szektor által tervezett, illetve végrehajtott EU-s és hazai forrásból megvalósuló, az EU tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló önkormányzati fejlesztéseket.

A Projekt fő feladata:

Azoknak az önkormányzati beruházásoknak a vizsgálata, amelyek Magyarország által az Európai Unió felé vállalt kötelezettségekkel függnek össze, és amelyek nem teljesítése kötelezettségszegési eljárás indítását vonhatja maga után. Továbbá vizsgálja azon helyi önkormányzati fejlesztéseket is, amelyek más nemzetközi szervezet támogatásával valósulnak meg, és megvalósításuk elmaradása estén az adott önkormányzat, sőt az adott régió fejlődését nagymértékben veszélyezteti. Az önkormányzatok által - az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet pénzügyi támogatásával – önkéntesen vállalt beruházásokat csak abban az esetben vizsgálja, ha azok valamely kiemelt kormányzati fejlesztési célkitűzéshez kapcsolódnak.

A Projekt feladata a rendelkezésre álló információs rendszerekbe feltöltött adatok segítségével, azok jogszabályoknak megfelelő összekapcsolása útján, egységes és hatékony tájékoztatást nyújtani, segíteni a felmerülő problémák kezelésében, illetve ezek érdekében megfelelő intézkedéseket kezdeményezni. A stratégiai és fenntarthatósági gondolkodás erősítésével támogatni az uniós források felhasználásának hatékonyságát és az unió által elvárt feladatok határidőben történő megvalósítását, csökkentve ezáltal az EU források szabálytalan felhasználásából fakadó visszafizetési kötelezettség nagyságát, illetve az uniós kötelezettségszegési eljárások előfordulásának lehetőségét.

A kiemelt projekt végrehajtásával átláthatóvá és követhetővé válnak az EU tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló önkormányzati fejlesztések.

A Kiemelt projekttel szembeni legfőbb elvárások:

- Jöjjön létre az EU tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére

irányuló önkormányzati fejlesztések nyomon követését lehetővé tevő fejlesztési

kataszter, amely a források hatékony és költségtakarékos felhasználását támogatja.

 

- A már megvalósított és a folyamatban lévő fejlesztések tapasztalatainak

összegyűjtése, analizálása, majd szintetizálása a későbbiek során megvalósítandó

tevékenységek hatékonyabbá tétele érdekében.

 

- Az EU tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek (ivóvíz, szennyvíz,

hulladékkezelés, stb.) teljesítésének nyomon követése, a források hatékony

felhasználásának elősegítése, a forrásvesztés minimalizálásához való hozzájárulás;

 

tovább...