Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Nincs kapcsolódó dokumentum

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előriányzat-átcsoportosításokról szóló 1424/2013. (VII.10.) Kormányhatározat

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161871.245021