Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Nincs kapcsolódó dokumentum

Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1817/2013. (XI.14.) Kormányhatározat

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164793.251916