Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Nincs kapcsolódó dokumentum

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX.20.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1592/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157551.233794