Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Nincs kapcsolódó dokumentum

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII.19.) Kormányrendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157634.237261