Helyzetelezés az EU-s kötelezettsévállalások teljesítéséről

A jelen „Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről” című tanulmány az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt (továbbiakban: kiemelt projekt, vagy ÁROP kiemelt projekt) keretében, tanulmánykészítés tárgyban megkötött vállalkozási szerződés teljesítése eredményeképpen készült el. A kiemelt projekt célkitűzéseivel összhangban az elkészített tanulmány – a módszertani leírás szerint összegyűjtött és összesített adatok feldolgozásával és értékelésével – egy részletes jelenlegi helyzetképet ad a derogációval érintett, önkormányzati hatáskörben teljesítendő feladatok előrehaladásáról. A tanulmány elsősorban a jó minőségű ivóvízellátásra, valamint a megfelelő szennyvízelvezetésre és szennyvíztisztításra vonatkozó derogációs kötelezettségeket vizsgálja.

A kiemelt projekt alapjául szolgáló helyzetkép kialakítása a rendelkezésre álló adatbázisokból történő adatgyűjtéssel, helyszíni felmérések/interjúk és esettanulmányok elkészítésével, jogszabályi háttér részletes áttekintésével, korábbi kapcsolódó témájú tanulmányok eredményeinek összesítésével történt. A tanulmány egyik alapvető célja, hogy a helyzetképet az önkormányzati intézmény rendszer körül központosítva adja meg, elsősorban az önkormányzati szektor felelősségi és működési struktúrájának szempontjait vegye figyelembe. Az adatgyűjtés és adatértékelés alapvető célja a korábbi tanulmányok eredményeinek és rendelkezésre álló adatbázisok adatainak áttekintő, a tanulmány célcsoportja számára legfontosabb szempontok mentén, célratörő módon történő bemutatása.

A tanulmány a kialakított helyzetkép alapján elemző munka keretében feltárja és összesíti a legfőbb problémákat és akadályokat a derogációs kötelezettségek teljesülését illetően, valamint beazonosítja, kategorizálja (műszaki, intézményi, jogi, pénzügyi, stb. kategóriákba) és minősíti (pl. hatás mértéke, bekövetkezés valószínűsége alapján) a felmerülő kockázatokat.

A helyzetelemzés eredményeként a tanulmány javaslatokat is megfogalmaz a problémák megoldására a projekt stratégiai céljainak elérése érdekében.