Kapcsolódó címkék

Nincs kapcsolódó címke

Kapcsolódó dokumentumok

ÖKI - WORKSHOP

profilkép

2013. június 20- án a Belügyminisztériumban megrendezésre került az Önkormányzati Koordinációs Iroda második workshopja .

A workshopot Számadó Róza az ÖKI főosztályvezetője nyitotta meg. A workshop legfőbb célja, hogy kialakulhasson egy aktív párbeszéd és együttgondolkodás a résztvevők között az eredményes munka érdekében – mondta a Főosztályvezető. Hozzátette a műhelymunka napirendi pontjai között számos kérdésben számít a közreműködők véleményére és segítségére az ÖKI.

A workshop alkalmat adott olyan témák felsorakoztatására, mint az ivóvízminőség- javító programok előrehaladása érdekében megtett intézkedések és a projektek aktuális állapota. Erről Dr. Simon Barbara az ÖKI főosztályvezető- helyettese tartott beszámolót. Az ivóvizes projektek mellett szót ejtett az ÖKI által kidolgozott és folyamatban levő informatikai fejlesztésekről is. Egyik ezek közül egyik az Iroda hivatalos honlapja (www.bm-oki.hu), amely naprakész információkkal szolgál a látogatók számára az ÖKI munkájáról. A másik informatikai fejlesztés,  az egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul, amely funkcióját tekintve adattárként szolgál, tartalmazza települések és fejlesztési projektek  szükséges adatokat. Különböző rendszerekből lehívott adatokat aggregál, és tesz lekérdezhetővé. A modul része egy Vezetői Információ Rendszert, amely az informatikai modulból nyeri az adatokat, és a döntéshozók igényeinek megfelelően jeleníti meg azokat.

A workshop fontos napirendi pontját képezte az ősz folyamán megrendezésre kerülő Regionális konferenciasorozat, amelyről a főosztály szakmai minőségbiztosítója, Laib Eszter tartott tájékoztatást. Ismertette a rendezvénysorozat koncepcióját és a teljesítendő feladatokat. Az ÖKI tervei alapján a konferencia 7 régióban 2 ütemben kerülnek megtartásra a 2013-as év második felében, összesen 2x7 rendezvény. A konferenciákon az ÖKI és az NFM munkatársai a közreműködő szervezetekkel és további együttműködő szervezetekkel együtt fogják tartani az előadásokat. A program alapvetően önkormányzati igényekre szeretne reflektálni, de szó lesz a nemzeti kötelezettségvállalás teljesítésének alakulásáról, a projektek előrehaladásáról, az EU Önerő Alappal kapcsolatos lehetőségekről, fejlesztések helyzetéről az országban, továbbá a stratégiai célokról és lehetőségekről a 2014 - 2020-as időszakban. Az ÖKI lehetőséget fog biztosítani más ÁROP projektekben érintett szervezeteknek is (KIM, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), hogy tájékoztatást nyújtsanak a képzéseikről.

A műhelymunka befejező előadásaként a kiemelt projekt keretében megvalósult honlap fejlesztésről tartott előadást az Avander Kft. képviseletében Visnyovszki Ádám, kereskedelmi igazgató. A BM- ÖKI Nyilvános honlapját szemléltette a workshop résztvevőivel, bemutatva a honlap célját és funkcióit. Megismerhették az adminisztrációs felületet és a honlapot támogató tervezett projektmenedzsment rendszert. Az Avander Kft képviselője előadásában bemutatta a BM ÖKI komplex informatikai fejlesztési tervét, amelyben a honlap, az első már megvalósult lépés. A BM ÖKI belső informatikai rendszerének fejlesztése egy testreszabott projektkezelő szoftver segítségével fog megvalósulni, amely alkalmas lesz az ÖKI által figyelt fejlesztések nyomon követésére, problémakezelésre illetve a belső munkarend kialakítására. A honlap, a projektkezelő rendszer és az egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul (adattár) együttesen alakítják a BM ÖKI önkormányzati fejlesztések nyomon követésére alkalmas rendszerének egészét. Kiegészítve ezen rendszert, az önkormányzatok számára igen hasznos, gyakorlati alapú segédletekkel, példatárakkal, a jövőben kialakításra kerülhet az Önkormányzati tudástár, mely a projektmegvalósító önkormányzatok segítségére szolgál. Az Önkormányzati Koordinációs Iroda célja, hogy az önkormányzatokkal a jövőben létrejövő informatikai fejlesztéseken keresztül naprakészebb információáramlást biztosítson.

Számadó Róza főosztályvezető asszony zárta a rendezvényt, örömmel nyugtázva, hogy a jelenlévők véleménye szerint a közös munka eredményesen zárult.

Cikkhez kapcsolódó képek: