Szennyvízelvezetési konzultáció

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Engedje meg, hogy ezúton köszönjem meg a március 1-én megrendezésre került, a szennyvíz-elvezetési és – tisztítási beruházások határidőben történő megvalósítása érdekében lefolytatott első konzultáción való megjelenését és közreműködését.

Úgy vélem, jelentős előrelépés történt az ügyben és a kedvezményezettek azonosulni tudnak a kormányzati intézkedés fontosságával.

A 1051/2013. (II.12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) végrehajtását tekintve immáron írásban is szeretném összefoglalni, hogy milyen körülmények vezettek a szóban forgó projektek saját hatáskörben történő megvalósításához és milyen intézkedések megtételét tervezzük:...