Kapcsolódó címkék

Nincs kapcsolódó címke

Kapcsolódó dokumentumok

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Belügyminisztérium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” című konstrukció keretében 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt stratégiai célja hozzájárulni a hatékony szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításához, a helyi közszolgáltatások rendszerének átalakításához, a hatékony, fenntartható és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához való hozzájárulás.

2016. október 26-án került sor a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) című kiemelt projekt nyitórendezvényére a Belügyminisztériumban.

A helyi közszolgáltatások ellátásában az önkormányzatok szerepvállalása döntően meghatározza a feladatok végrehajtásának minőségét. Az ÖFFK II. projekt végrehajtása ezért nem nélkülözheti az önkormányzatok – a projektek megvalósítása és a napi működés során keletkezett - már meglévő tapasztalatainak vizsgálatát, amelyek részletes megismerése, a helyi közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának, reformjának elősegítése érdekében három kutatási tématerület került meghatározásra:

Kutatás I. (koordinációs) – Az önkormányzati horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusok kiterjesztését megalapozó, alkalmazott kutatás

Kutatás II. (településmenedzsment) - A helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak, valamint ezek sikertényezőinek és kudarcfaktorainak az önkormányzati gyakorlatok tükrében történő azonosítását célzó alkalmazott kutatás

Kutatás III. (információ feldolgozás) - Önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (például a fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani területeken stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit meghatározó alkalmazott kutatás

A fent említett három tématerületen megvalósuló alkalmazott kutatásokat a Belügyminisztérium saját teljesítésben hajtja végre.

 

Kiemelt cél - ezeknek az alkalmazott kutatásoknak az eredményeire támaszkodva -, hogy kerüljenek kifejlesztésre az önkormányzati szinteknek megfelelő és adaptálható koordinációs és integratív módszertani eszközök (módszertan, útmutató, ajánlás, hatásvizsgálat), és mindezek kidolgozása, megosztása révén a projekt járuljon hozzá a közszolgáltatások települési szintű megújításához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.bm-oki.hu weboldalon olvashatnak.