Az ÖFFK II. kiemelt projekt keretében megrendezésre került a "Megyei Jogú Városok - megyék és települések együttműködése programsorozat" Hajdú-Bihar megyei nyitórendezvénye

profilkép

2016. szeptember 15-én a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” című kiemelt projekt keretében workshop volt Debrecenben

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (a továbbiakban: ÖFFK II.) című kiemelt projekt keretében 2016. szeptember 15-én workshop-ot rendezett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal közös szervezésben.

Számadó Róza, az Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetője köszöntőjében ismertette, hogy a projekt szakmai irányítását és megvalósítását a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája végzi. Beszédében bemutatta az ÖFFK I. projektben szerzett pozitív tapasztalatokat, az ÖFFK II. projekt főbb céljait.  Elmondta, hogy a projekt stratégiai célja hozzájárulni a helyi közszolgáltatások rendszerének átalakításához, és a hatékony, fenntartható és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához – az önkormányzati szinteknek megfelelő és arra adaptálható – különböző koordinációs és integratív módszertani eszközök fejlesztésével, és a korszerű, dinamikus önkormányzati tudásmenedzsment keretrendszer biztosításával.

A fenti stratégiai célkitűzések megvalósításán belül az ÖFFK II. projekt fő törekvései közé tartozik a jó gyakorlatok tudatos bevonása, disszeminációja, illetve a standardizálható/rendszerbe foglalható tapasztalatok megosztása is a helyi közigazgatásban.
A projekt az önkormányzati rendszer különböző szintjeinek igényeihez és képességeihez alkalmazkodó, az akadálytalan információcserét biztosító és kommunikációt támogató módszertan, valamint a módszertan megvalósítását, bevezetést segítő útmutató kidolgozását is célozza a projekt keretében megvalósításra kerülő három kutatás által. Az I. Kutatás a horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás, melynek fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében.
A II. Kutatás a helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítását célzó kutatás (sikertényezők és kudarcfaktorok megvizsgálása az önkormányzati gyakorlatok tekintetében), hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, és külön figyelmet szentelve a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára, míg a
 III. Kutatás az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (pl. fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit vizsgálja a szinteknek megfelelő információk biztosítása érdekében.

A rendezvény az I. Kutatáshoz kapcsolódóan valósult meg, az együttműködési és koordinációs mechanizmusok mellett a Hajdú-Bihar Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiát helyezte fókuszba.

Számadó Róza nyitó előadását Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője követte. Köszöntőjében kiemelte a turizmus szerepének fontosságát a térségben.

Előadását Prof. Dr. Bukovics István prezentációja követte, aki az I. Kutatás (Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás) céljait és kiinduló adatait ismertette, kiemelve, hogy a Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a rendelkezésre álló források jobb kihasználása, valamint a fenntartható fejlődés érdekében.

Katona Ilona, a Magyar Turisztikai Ügynökség Marketing igazgatója ismertette a Turisztikai fejlesztési lehetőségek 2014-2020 közötti időszakra, majd Pajnai Zoltán és Halasi Csaba mutatta be a turizmus területén a térségben elért eredményeket és jó gyakorlatokat Turizmusfejlesztési és együttműködési tapasztalatok címmel.

A programot a résztvevők közreműködésével workshop zárta, ennek keretében Varga Péter moderátor irányításával áttekintették a turizmusfejlesztés kérdéseit, és tették meg javaslataikat.

Cikkhez kapcsolódó képek: