Az ÖFFK II. kiemelt projekt keretében megrendezésre került a "Megyei Jogú Városok - megyék és települések együttműködése programsorozat" Csongrád megyei nyitórendezvénye

profilkép

2016. szeptember 14-én került sor a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” című kiemelt projekt konzultációs Workshopjára Szegeden

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (a továbbiakban: ÖFFK II.) című kiemelt projekt keretében 2016. szeptember 14-én workshop-ot rendezett a Csongrád Megyei Önkormányzattal közös szervezésben.

Számadó Róza, az Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetője köszöntőjében ismertette, hogy a projekt szakmai irányítását és megvalósítását a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája végzi. Beszédében bemutatta az ÖFFK I. projektben szerzett pozitív tapasztalatokat, az ÖFFK II. projekt főbb céljait.  Elmondta, hogy a projekt stratégiai célja hozzájárulni a helyi közszolgáltatások rendszerének átalakításához, és a hatékony, fenntartható és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához – az önkormányzati szinteknek megfelelő és arra adaptálható – különböző koordinációs és integratív módszertani eszközök fejlesztésével, és a korszerű, dinamikus önkormányzati tudásmenedzsment keretrendszer biztosításával.

A fenti stratégiai célkitűzések megvalósításán belül az ÖFFK II. projekt fő törekvései közé tartozik a jó gyakorlatok tudatos bevonása, disszeminációja, illetve a standardizálható/rendszerbe foglalható tapasztalatok megosztása is a helyi közigazgatásban.
A projekt az önkormányzati rendszer különböző szintjeinek igényeihez és képességeihez alkalmazkodó, az akadálytalan információcserét biztosító és kommunikációt támogató módszertan, valamint a módszertan megvalósítását, bevezetést segítő útmutató kidolgozását is célozza a projekt keretében megvalósításra kerülő három kutatás által. Az I. Kutatás a horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás, melynek fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében.
A II. Kutatás a helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítását célzó kutatás (sikertényezők és kudarcfaktorok megvizsgálása az önkormányzati gyakorlatok tekintetében), hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, és külön figyelmet szentelve a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára, míg a
 III. Kutatás az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (pl. fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit vizsgálja a szinteknek megfelelő információk biztosítása érdekében.

A rendezvény az I. Kutatáshoz kapcsolódóan valósult meg, az együttműködési és koordinációs mechanizmusok mellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program során megszerzett tapasztalatokat helyezte fókuszba.

Számadó Róza nyitó előadását dr. Kovács Beáta, a Csongrád Megyei Önkormányzat alelnökének köszöntője követte. Előadásában kiemelte a megye fejlesztéspolitikai céljait és eredményeit, megerősítette eltökéltségüket, hogy továbbra is a BM ÖKI munkatársaival közösen kívánják az eddig elért eredményeket fejleszteni.

Előadását Dr. Belényesi Emese prezentációja követte, aki az I. Kutatás (Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás) céljait és kiinduló adatait ismertette, kiemelve, hogy a szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakítása és a „Szolgáltató Önkormányzat Díj” alapítása, a díj szakmai hátterének megalapozása is szerepel a kitűzött stratégiai célok között. Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a rendelkezésre álló források jobb kihasználása, valamint a fenntartható fejlődés érdekében.

Tatai Laura, a Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese ismertette a résztvevőkkel a fejlesztéspolitika irányelveit a 2014-2020 programozási időszakban, majd a jó gyakorlatok bemutatásával folytatódott a program. Ennek keretében Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere és Gyarmati Zoltán ismertette a megyei területfejlesztés elért eredményeit és jó gyakorlatait.

A programot a résztvevők közreműködésével workshop zárta, ennek keretében Varga Péter moderátor irányításával áttekintették a területfejlesztés kérdéseit, megtették javaslataikat.

Cikkhez kapcsolódó képek: