Kapcsolódó címkék

Kapcsolódó dokumentumok

Nincs kapcsolódó dokumentum

Az ÖFFK II. kiemelt projekt keretében megrendezésre került az I. Integrációs Platform ülés

profilkép

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (a továbbiakban: ÖFFK II.) című kiemelt projekt keretében 2016. július 12-én megrendezte első Integrációs Platform ülését, amely alkalmával bemutatásra került a kiemelt projekt és az annak keretében tervezett kutatások tématerületei.


Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár úr, az Integrációs Platform elnöke köszöntőjében az önkormányzati rendszer heterogén jellegéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Belügyminisztérium felelős az önkormányzati ágazatért, és felelős az önkormányzatok munkájában felmerült bizonyos munkafolyamatokért, mint a finanszírozás, és a szabályozás kialakításáért. Emlékeztetett arra, hogy ezen kötelezettségek és feladatok mellett viszont sok olyan önkormányzati feladat merül fel, amit a tárca mint felelős szerv figyelemmel kísér, és tanácsadóként jelenik meg, de konkrét utasítást nem adhat ezen feladatkörök esetében. A Kormány segítségével a helyi önkormányzatok közösen állnak helyt a lakosság komfortérzetének megfelelő szinten tartásáért. Elmondta, hogy az EU által támogatott ÖFFKII. projekt megvalósítása révén a minisztérium olyan információs adatbázissal fog majd rendelkezni, amely az önkormányzati ágazat hosszú távú munkáját, és eddigi törekvéseit fogja segíteni.


Államtitkár úr beszédét követően Prof. Dr. Makó Csaba az Integrációs Platform társelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának tagja tartott előadást „Innováció a magánszektorban és a közszférában: Azonosságok és különbségek” címmel. Tájékoztatójában említésre került az EU 27 tagállamán belül a közszféra jelentősége, amely az Innobarometer 2010-es adatai szerint kiemelkedő innovációs lehetőséget mutat. Professzor úr az innovációval kapcsolatban több tévhitre is rávilágított, és az innováció szűk és széles perspektívájú értelmezésének különbségeit mutatta be. Továbbá az innovációs osztályozáson túl bemutatta a magánszektor és a közszféra innovációs tevékenységei között fellelhető azonosságokat és különbségeket. Professzor úr meglátása szerint a társadalmi-szervezeti kihívásokban kell jobban teljesíteni Magyarország közigazgatásának, és az innováció szempontjából a szervezeti tanulás előrébb helyezendő, mint az egyén megnyilvánulása.


Az ÖFFKII. projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretén belül kerül megvalósításra. Szakmai irányítását és megvalósítását a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája végzi. A rendezvényen Számadó Róza az Önkormányzati Koordinációs Iroda főosztályvezetője bemutatta ÖFFK I. projektben szerzett pozitív tapasztalatokat, az ÖFFK II. projekt főbb céljait. A projekt stratégiai célja hozzájárulni a helyi közszolgáltatások rendszerének átalakításához, és a hatékony, fenntartható és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához – az önkormányzati szinteknek megfelelő és arra adaptálható – különböző koordinációs és integratív módszertani eszközök fejlesztésével, és a korszerű, dinamikus önkormányzati tudásmenedzsment keretrendszer biztosításával.

A fenti stratégiai célkitűzések megvalósításán belül az ÖFFK II. projekt fő törekvései közé tartozik a jó gyakorlatok tudatos bevonása, disszeminációja, illetve a standardizálható/rendszerbe foglalható tapasztalatok megosztása is a helyi közigazgatásban. A projekt az önkormányzati rendszer különböző szintjeinek igényeihez és képességeihez alkalmazkodó, az akadálytalan információcserét biztosító és kommunikációt támogató módszertan, valamint a módszertan megvalósítását, bevezetést segítő útmutató kidolgozását is célozza. Főosztályvezető asszony tájékoztatott továbbá, hogy a projekttevékenységben kiemelt szerepet kap a megvalósítás során összegyűjtött adatok, információk részletes, elemző feldolgozása, melyek felhasználásával az Európa 2020 Stratégia és a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program által deklarált általános és specifikus célok mentén, kutatások nyomán, hatástanulmányok elkészítésével kíván hozzájárulni a helyi közszolgáltatások rendszerét, struktúráját, finanszírozási modelljét is érintő reformprogram elindításához. A már rendelkezésre álló tudás és tapasztalat rendszerezése és megosztása, a megfelelő módon és szinteken történő hozzáférés biztosítása szintén az ÖFFK II. projekt keretein belül valósul meg.


Az ÖFFKII. projekt keretében három alkalmazott kutatás megvalósítására kerül sor.

I. Kutatás

Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás, melynek fókuszában a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzati fejlesztései állnak, a helyi közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a rendelkezésre álló források jobb kihasználása, valamint a fenntartható fejlődés érdekében.


II. Kutatás

Helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítását célzó kutatás (sikertényezők és kudarcfaktorok vizsgálata az önkormányzati gyakorlatok tekintetében), hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, és külön figyelmet szentelve a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára.


III. Kutatás

Önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (pl. fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit meghatározó feltáró kutatás a szinteknek megfelelő információk biztosítása érdekében.

A kutatások koncepcióiról a három kutatás vezető, Dr. Belényesi Emese NKE egyetemi docens, mint az I. Kutatás vezetője, Dr. Kocsis János Balázs a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék docense, a II. Kutatás vezetője és Dr. Budai Balázs Benjámin PhD. Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a III. Kutatás vezetője tartott tájékoztató előadást.


Az ülés zárásaként Pogácsás Tibor Integrációs Platform elnök úr és Prof. Dr. Makó Csaba társelnök úr összegezték a Platformon elhangzott információkat. Egybehangzó véleményük szerint az ÖFFKII. projekt különösen fontos változást hozhat az önkormányzati szereplők életébe, amelyhez a kutatások sikeres megvalósításának érdekében elengedhetetlen a kutatásokban résztvevő összes munkatárs kitartó munkája, amihez sok sikert kívántak.

Cikkhez kapcsolódó képek: