Módszertani Ajánlás

A módszertani ajánlás az önkormányzati szinten jelentkező problémák elkerüléséhez, megoldásához nyújt javaslatokat. A módszertan alapoz az EU-s kötelezettségek teljesülését vizsgáló, a Kiemelt Projektben elkészült Hatásvizsgálati tanulmány eredményeire, valamint a többszereplős és többszintű fejlesztések koordinációjára létrehozott intézményrendszer működésének tapasztalataira.

A módszertani ajánlás a teljes programozási ciklusra készül, így tartalmazza a projekt ciklus menedzsment folyamatának minden lépését, központi és helyi szinten. Valamint kiemelten foglalkozik a két projekt ciklus kapcsolatrendszerével, amely a központi stratégiák helyi szintű megvalósítását teszi lehetővé. A központi és helyi folyamatok jelenleg két ponton kapcsolódnak egymáshoz a forráskihelyezésnél, valamint a projekt megvalósításnál. A módszertani ajánlás célja, hogy a fejlesztéspolitikai folyamatokat, valamint az önkormányzat oldali folyamatot minél több ponton összekapcsolja.