III. Regionális konferenciasorozat

A Belügyminisztérium szervezésében immáron harmadik alkalommal került sor az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című ÁROP projekt keretében megrendezésre kerülő Regionális Konferenciasorozatra, ami 2014. május 12. és május 23. között zajlott le. A meghívott vendégek köre országos szintet fedett le, hiszen valamennyi önkormányzathoz eljutatta az Önkormányzati Koordinációs Iroda a rendezvényre szóló meghívót. A helyszínek kiválasztásánál - hasonlóan az első két konferenciasorozathoz - most is regionális szinten lettek kiválasztva, így az első héten Szeged, Cegléd, Nyíregyháza, Eger, majd ezt követően a második héten Balatonfüred, Bikal és Nagykanizsa helyszíneken állomásozott a rendezvénysorozat. Az előadások spektrumát kiszélesítve olyan témák foglaltak helyet a napirendben, melyek aktualitásukkal sokak figyelmét felkeltették.        

Farkasné Dr. Gasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár asszony köszöntötte a szegedi nyitórendezvényen a vendégeket. Bevezető előadásában az Önkormányzati Koordinációs Iroda által készített „Hatásvizsgálat” című tanulmány eredményeiről tájékoztatta a résztvevőket, amely a derogációval érintett ivóvizes és szennyvizes projektek helyzetére világított rá. Jelezte ennek jelentőségét, hogy egy ilyen nagy volumenű, sok tényezőt vizsgáló, gyakorlati tapasztalatokat összefoglaló dokumentum hiteles képet nyújt arra, hogy a kormány számára készülő jelentés megalapozott módszertani, szakmai ajánlásokat tudjon nyújtani. A tanulmány teljes terjedelmében letölthető a http://bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?articleID=119 linkről.

Ezt követően Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár ismertette az Európai Uniós támogatásokat kezelő intézményrendszer változtatásait, a pénzügyi keretrendszer várható helyzetét, majd szót ejtett a 2014-2020-as fejlesztési ciklus önkormányzatokat érintő lehetőségeiről is. A konferencia sorozat ismét alkalmat kínált olyan témáknak, mint a derogációval érintett szennyvizes projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya fog össze. Az igényelt támogatási lehetőségekről szóló előadást - a korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan - nagy érdeklődés jellemezte. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a derogációval érintett projektek pénzügyi kérdései témában nyújtott tájékoztatást, amelyben bővebben kitért a BM EU Önerővel kapcsolatos aktuális kérdésekre. Ezt kiegészítve a konzultációk során a vendégek informálódhattak az NFM EU Önerőről is, amelyet részletesebben a Miniszterelnökség KEHOP Irányító Hatóság mutatott be. Az önkormányzatok visszajelzéseit figyelembe véve hasznos információk hangzottak el az MNV Zrt. prezentációjában, amely bővebben számolt be az önkormányzati beruházások során tapasztalt nehézségekről, különös tekintettel a tulajdonosi hozzájárulásokra és a szolgalmi jog bejegyzésére.

Napjaink közigazgatásának nagyon fontos kérdésköre az információbiztonsági szabályozás önkormányzatokra gyakorolt hatásainak vizsgálata. Jelentőségük egyre nagyobb az információs társadalmat érő fenyegetések miatt. Ezért egyre inkább felértékelődik az önkormányzatok vagyonát képező elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, rendszerelemek biztonsága, valamint az ennek érdekében hozott intézkedések. Ennek kapcsán a Belügyminisztérium Információ-védelmi és Rejtjel Osztály képviselői adtak felvilágosítást.

Az előadások teljes tartalmukban letölthetőek a http://bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?articleID=119  linkről.

 A rendezvénysorozaton lehetőség nyílt a kiemelt projekt keretében kifejlesztett Önkormányzati Koordinációs Informatikai Rendszerrel (ÖFFK és PKSZ rendszerekkel) való megismerkedésre. Azok számára, akik már ezeket a rendszereket használták projektjük nyomon követésére, vagy csak a BM szakértőivel való kapcsolattartásra, az ÖKI szakértői tanácsadást tartottak.

Ahogyan az előző rendezvények esetében, a mostani konferenciasorozat keretében is lehetőség nyílt egyéni konzultációkra. A jelentkezők a projektjükkel, tervezett fejlesztéseikkel vagy az önkormányzatot érintő egyéb  kérdésekre kaphattak választ. Olyan szervezetek ajánlották fel segítségüket, szakértelmüket, mint a Miniszterelnökség, az Országos Vízügyi Főigazgatóság; a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.; a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya, illetve az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP HÁT, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.; a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája, az Önkormányzati Gazdasági Főosztálya, valamint az Informatikai Főosztálya.