Hatásvizsgálat a kormányzati intézkedésekről

letölthető (lásd: kapcsolódó dokumentumok)


A hatásvizsgálati tanulmány célja annak vizsgálata volt, hogy a nemzetközi szerződésekben vállalt, egyes országos szintű kötelezettségek teljesítése érdekében hozott kormányzati intézkedéseknek milyen érzékelhető hatásai jelentkeztek. Az elemzés egyik fontos eredménye annak felmérése, hogy milyen típusú intézkedéseket igényel és javasol az intézményi és az önkormányzati oldal.

A hatásvizsgálat a jövőre vonatkozóan ajánlásokat is megfogalmaz olyan esetekre, amelyek nemzetközi kötelezettség teljesítése miatt összehangolt kormányzati cselekvést igényelnek - és ilyen esetnek számít az ivóvíz-, szennyvíz- és hulladék infrastruktúra fejlesztése, legalább a 2020-ig terjedő időszakban.

A hatásvizsgálat azonosította az ivóvíz és szennyvíz projektek felgyorsítására az elmúlt években hozott kormányzati intézkedéseket, majd ezen intézkedések hatásosságára vonatkozóan felmérte az intézményi (kormányzati) és önkormányzati (kedvezményezetti) oldal szereplőinek véleményét. A kutatás alapját az intézményrendszer szereplőivel lefolytatott, kérdőíven alapuló, személyes interjúk alkották. A szabályozási, koordinációs, ellenőrzési, forrásbiztosítási, műszaki (ellenőrzési, engedélyezési), adatszolgáltatási, közreműködő szervezeti, érdekképviseleti, monitoring és projektmenedzsment feladatokat ellátó 18 intézmény, illetve szervezeti egység 22 munkatársával készítettünk interjút.

Az adatfelvétel másik részét az érintett önkormányzatok halmazán három témakörben (ivóvíz-, szennyvíz-, hulladékgazdálkodási fejlesztések- referencia csoportként) végezett online kérdőíves felmérés jelentette. Az ivóvíz és szennyvíz témakörben 140 értékelhető válasz érkezett (63 csak ivóvizes, 38 csak szennyvizes, 39 ivóvizes és szennyvizes projektet is megvalósító önkormányzattól). A hulladékgazdálkodási kérdőívet 61 válaszadó (önkormányzat) töltötte ki. A projekt keretében feltett kérdésekre adott válaszok ezen számok alapján országosan reprezentatívnak tekinthetők.

A kérdések a projektek felgyorsítása érdekében tett kormányzati intézkedések hatásosságának megítélésére vonatkoztak. Az intézményi és önkormányzati válaszok összessége alapján pontos kép rajzolódott ki az egyes intézkedések hatásosságát illetően.

Tekintve, hogy jelenleg is vannak és a közeljövőben is lesznek olyan pontok, amelyeken összehangolt, országos hatású beavatkozások szükségesek, az elkészülő hatásvizsgálat, célja szerint, alapul kell szolgálnia a kiemelt projektben később kidolgozásra kerülő "Módszertani ajánlások, javaslatok a szabályzók kialakítására - Jogszabályi környezet" c. módszertani ajánlások kidolgozásához.